Konkurrencebetingelser

Betingelser for deltagelse i konkurrencer hos Guldsmed Boye 

Guldsmed Boye ApSSøndergade 36A, 8000 Aarhus C, Danmark, 7930 1515, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 86 13 64 44 eller webshop@guldsmedboye.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.  

Formål med behandlingen, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag 
Vi afholder løbende konkurrencer, som du frivilligt kan vælge at deltage i. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i tilfælde af, at du vinder en konkurrence. Som vinder kan du selvfølgelig afhente din præmie i en af vores forretninger eller vi kan sende den til dig. I det tilfælde at du ønsker at afhente præmien i en af vores forretninger er det kun dit navn vi behandler. Skal vi sende præmien til dig behandler vi følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer (til SMS-service) og tracking-nummer (levering). Oplysningerne behandles med det formål, at vi kan kontakte dig ifm. udlevering/levering af præmien iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).  

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?  
Dine oplysninger opbevares alene så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Det vil sig, at hvis du selv afhenter din præmie i enten forretningen i Aarhus eller Silkeborg, så opbevarer vi kun dit navn indtil du har afhentet din gevinst. Skal vi derimod sende din præmie opbevarer vi dit navn, adresse og telefonnummer indtil, at præmien er leveret til dig.    

Andre modtagere, som kan behandle dine oplysninger:  
I tilfælde af at du vinder en konkurrence og du ønsker, at vi skal sende præmien til dig er det nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til en fragtvirksomhed, eftersom at det er vores interesse, at præmien kommer sikkert frem til dig iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).   

Overførsel til tredjelande 
Er du vinder af en konkurrence, så vil vi enten kontakte dig via Instagrams eller Facebooks beskedfunktion, pr. mail eller telefonAfholdes konkurrencen på de sociale medier, og vi giver dig besked her igennem, kan der være sandsynlighed for, at dine personoplysninger overlades til et tredjeland. Årsagen hertil er, at Facebook og Instagram bl.a. er etableret i USA. For at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved en evt. overførsel har Instagram indgået EU-Kommissionens standardkontrakter, og Facebook har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield 

Facebooks EU-US Privacy Shield certifikat kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active  

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 
Ret til berigtigelse  
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 
Ret til sletning  
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  
 
Ret til begrænsning    
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 
Ret til indsigelse  
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

 

Klage til Datatilsynet 
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.